Toote tagastus

Tagastamisõigus
1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest kui toode on ostetud internetis. Laost ostetud kaubale antud taganemisõigus ei kehti, seetõttu laost ise kaubale järeletulles palume veenduda toote sobivuses.
2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis. Enne toote kokkupanemist palume veenduda, et karbis olevad esemed oleks terved.
3. Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus sellel samal lehel alloleva vormi kaudu 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.
5. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kauba tagastusest.