Ostutingimused

1. Müügitingimused

Müügitingimused kehtivad reisisemu.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja D-DIGITAL OÜ (edaspidireisisemu.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
reisisemu.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
reisisemu.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse reisisemu.ee veebilehel ostutingimuste lehel.

2. Müügilepingu jõustumine

 1. reisisemu.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest D-DIGITAL OÜ arvelduskontole.
 2. reisisemu.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

3. Toote hinnad

 1. Kõik reisisemu.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 22%.
 2. reisisemu.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: pangalingi makse, järelmaksu teenusepakkuja, pangaülekanne või tasumine kohapeal. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

Kupongide kasutamine: Reisisemu veebipoes on vahel sooduskuponge, mis võib leida reklaamidest või otse epoest. Kuponge ei saa kasutada mitu tükki korraga ning kuponge ei saa kasutada tagasiulatuvalt peale tellimuse esitamist.

5. Transport ja kauba saatmine

 1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib reisisemu.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks oma logistikapartneritele.
 2. reisisemu.ee veebilehel näidatud transpordi tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
 3. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama reisisemu.ee koheselt enne kauba kohaletoomist.
 4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. reisisemu.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
 5. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi asendatakse või parandatakse.
 6. 1-2 tööpäeva tarne kehtib tellimustele, mis vormistatakse vähemalt enne 11:30.
 7. Tooted tarnitakse välisukseni.
 8. Soovides saada toote kätte meie väljastuspunktist (Reti tee 8, Peetri, 75312), siis reisisemu.ee teavitab kui kaup on valmis järele tulemiseks.
 9. Veebipoes olev kaup võib saada otsa. Sellisel juhul teavitab reisisemu.ee meeskond klienti esimsesl võimalusel pakkudes välja sobiva tarneaja, toote vahetuse või tagasikande.

6. Tagastamisõigus

 1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest kui toode on ostetud internetis. Laost ostetud kaubale antud taganemisõigus ei kehti, seetõttu laost ise kaubale järeletulles palume veenduda toote sobivuses.
 2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
 3. Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
 4. Juhul, kui klient tagastab ühe või mitu toodet ja seejuures kogutellimuse summa langeb alla 65€, mis on meie e-poe tasuta tarne piirmäär, siis tagasikandel lahutatakse kliendile tagastatavast summast maha esialgne transpordikulu.
 5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus siin lehel 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.
 6. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kauba tagastusest.

7. Pretensioonide esitamise kord

 1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
 2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama reisisemu.ee veebipoodi probleemist e-posti aadressi tellimused@reisisemu.ee ning esitama järgmise informatsiooni: tellimuse/arve number, nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.
 3. reisisemu.ee ei vastuta:
  • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
  • Lennufirmade ja lennujaamade hooletu käitumise eest
  • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
  • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

8. Garantii

Reisisemu.ee veebipoest ostetavale kaubale kehtib garantii eraisikutele 2 aastat ning juriidilistele isikutele 1 aasta. V.a akud, millele kehtib garantii 6 kuud. Garantii alus on ostukinnitus, olgu selleks arve või tellimuse email.
Õiguslik garantii hõlmab kõiki defekte, mille puhul eeldatakse, et need olid olemas kauba üleandmise ajal ning mis ilmnesid kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest. Siiski on otsustava tähtsusega perioodiks ostule järgnevad 6 kuud: esimesed kuus kuud eeldame, et kaup oli üleandes defektne. Pärast 6 kuu möödumist palume tõestust, et kaup oli defektne kauba kättesaamise ajal.
Kui teie toode on defektne, siis palume Teil meiega ühendust võtta emaili teel tellimused@reisisemu.ee

Garantii kehtib kui toodet on kasutatud heaperemehelikult ning see ei vasta toote kirjeldusele; on teistsuguste omadustega, kui reklaamiti või kliendile näidati; ei täida oma otstarvet (kas standardotstarvet või konkreetset kliendi soovitud otstarvet, milleks te toote tellisite); on kvaliteedi ja toimivusega, mis ei ole võrdväärne samalaadsete toodetega.

Pakume teile garantiiperioodil järgmised lahendused:

1. Toote parandamine;
2. Toote ümbervahetamist;
3. Toote hinna alandamine;
4. Lepingu tühistamist ja tagasimakset. NB: juhul kui toode on kasutamata, originaalpakendis.

Garantii ei kehti tootele, mis on lõhutud tahtlikult, kasutatud selleks mitte ettenähtud otstarbel, kasutatud kasutusjuhendist väljaspool tingimustel, normaalsest kulumisest, puudulikust hooldamisest, valest paigaldusest, valest kasutamisest või muudest välisteguritest põhjustatud vigadest.

1. D-DIGITAL OÜ vahendab müüdavale tootele tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asja parandamise võimatuse või ebaõnnestumise korral asja asendamist.
2. Garantii katab tootja poolt määratud perioodi kestel esinevate konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu tootele põhjustatud defektide paranduskulud.
3. Tootja garantii piirdub toote algsete omaduste taastamisega. Tootja garantii ei võimalda üldjuhul toote asendamist uue tootega ega müügilepingust taganemist. Samuti ei kata tootja garantii toodete kasutamisest või kasutamise võimatusest tekkinud kulusid
4. Ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on Müügilepingu kinnitus/ müügiarve ja/või ostutšekk.
5. Garantiiaeg hakkab kehtima alates toote üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodi lõppemiseni.
6. Toote parandamisel garantiiaja kestel pikeneb garantiiaeg parandamise aja kestuse võrra. Toote asendamisel uue tootega antakse uuele tootele müügigarantiiga sama kestusega uus garantii. Toote osade garantiiremondi käigus asendamisel (näiteks elektriauto mootor) ei anta uutele osadele uut garantiid, vaid nende suhtes kehtib tootele antud garantiiaeg.
7. Garantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
8. Reisisemu.ee ei vastuta toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud.
9. Toote garantiikontrolliks palume see tuua meie väljastuspunkti – Reti tee 8, Peetri, 75312

9. Privaatsus

 1. Reisisemu.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku reisisemu.ee’le enda isikuandmete töötlemiseks.
 2. Reisisemu.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.
 3. Täpsem privaatsustingimuste info leiate sellel lehel

10. Vastutus ja vääramatu jõud

 1. Reisisemu.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Reisisemu.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 2. Reisisemu.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Reisisemu.ee ei saanud mõjutada ette näha.